Bemanning

Inom IFO, Omsorg och på HVB-verksamheter kan Saxakullen vara ett stöd och hjälp när det behövs chefer för kortare eller längre tid under t ex omorganisation, vakans eller vid arbetstoppar. Kontakta oss för information och/eller ge oss en uppdragsbeskrivning för fortsatt diskussion.

Kontaktperson rörande våra tjänster