Handledning

Saxakullen tillhandahåller handledning för IFO, Omsorg. Skolor och enskilda vårdgivare samt familjehem.

Mentorskap

Saxakullen ger med sin djupa och breda erfarenhet ett bra stöd som mentorer för oerfarna handläggare och är en god investering för att bibehålla personal, minska behovet av nyrekrytering, kompetensutveckla, integrera samt minska behovet av inhyrda konsulter.

Kontaktperson rörande våra tjänster