Gamla Hembageriet boende 9§9

Verksamheten i sin helhet

Målgruppen på Gamla Hembageriet boende är vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med en social problematik som ska få möjligheten att skapa sitt eget hem i form av en egen lägenhet, i en gruppbostad med stöd i vardagen för att kunna leva som andra med en god livskvalité.

Genom trygghet och stöd är brukaren på Gamla Hembageriet boende i fokus och alla insatser utformas efter den enskildes specifika behov. Genom individuellt anpassat stöd, kognitivt stöd, kontaktmannaskap och rätt kompetens kan Gamla hembageriet boende tillgodose det individuella stöd och den individuella omvårdnad varje enskild är i behov av. Omvårdnaden ska bidra till en stärkt självkänsla och tilltro till den egna förmågan, medbestämmande och självbestämmande.

Din lägenhet, ditt boende

Det som genomsyrar det Gamla Hembageriets boende är trygghet, trivsel och kvalitet för de boende. För att kunna uppnå både trygghet och kvalitet i de egna lägenheterna är dessa välanpassade efter olika former av stöd som vi uppmärksammat att funktionshindrade personer kan behöva.

På boendet har vi fem lägenheter där någon är extra anpassad till personer med fysiskt funktionshinder (rullstolsbundna). Alla lägenheter är utrustade med samtliga för ett kök behövliga inventarier. Samtliga kök i lägenheterna är utrustade med induktionshäll för att öka säkerheten. Spishällarna larmar och stängs av då något kokar över eller spisplattan blir våt.

De två lägenheterna som är anpassade till fysiskt funktionshindrade personer har även en höj- och sänkbar diskbänk och spishäll i syfte att underlätta för brukaren så denna inte behöver byta till höj- och sänkbar stol för att komma åt diskbänk och spis. För att denna brukargrupp ska kunna ha ett användbart kök och känna att man kan klara sig själv kommer även kyl och frys vara förhöjt från golvet för att brukaren ska kunna nå och använda den sista lådan. Även eluttag är anpassade så de är lättåtkomliga och kan användas utan att försvåra vardagen.

För de boendes trivsel och stöd finns gemensamma utrymmen där man kan umgås med andra boende och/eller personal. Där sker även planering och husmöten med alla boende.

Varför bo på Gamla Hembageriet boende? 

Gamla Hembageriet boende erbjuder en egen bostad för personer som behöver stöd och omsorg i vardagen. Hos oss bor man ensam i en egen lägenhet men man är aldrig ensam. Gamla Hembageriet boende är en gruppbostad med fem platser och närhet till både natur och allmän kommunikation. Gamla Hembageriet ligger i glasbyn Målerås som är en del av det fantastiska småländska ”glasriket”.

Vårt arbetssätt

Gamla hembageriet är grundat på respekt för brukarens självbestämmande, inflytande och integritet. Det dagliga arbetet utgår från att stärka brukaren genom att utgå från brukarens individuella behov och förutsättningar. Genom att arbeta med tydliggörande pedagogik och anpassat kommunikationsstöd förstärks brukarens livskvalitet och trygghet byggs för brukaren att utöva självbestämmande och inflytande över sin egen vardag och framtid.Tydliggörande pedagogik och anpassade kommunikationsverktyg underlättar vardagen för brukaren och ger svar på frågor så som VAD? VAR? NÄR? VAD HÄNDER SEN? blir tydliga för varje brukare.

Brukarens behov av omvårdnad tillgodoses också genom kontaktmannaskap som innebär att varje brukare har en stödperson som har huvudansvaret över insatsen kring just henne eller honom. Förtroendet mellan brukaren och stödpersonen är väldigt viktigt. För att skapa det förtroendet arbetar vi starkt med att bygga relationer.

Kontakt

info@gamlahembagerietboende.se

www.gamlahembagerietboende.se