Utbildning

Saxakullens skräddarsydda utbildning i dokumentation blir en del av Er kvalitetsutveckling med utgångspunkt från frågeställningar som t ex ”Hur skriver vi i journalen”, ”Vem är journalen till för”, ”Får vi skriva vad vi vill”. Den belyser samtidigt etiska frågeställningar och erbjuder information om medicinhantering, egenvård och Lex Sarah. Socialrätt, riskhantering och sekretess är annat som kan ingå.

Kontakta oss för information och diskussion om vad ni vill ha och behöver. Vi är av Socialstyrelsen utbildade utbildare för familjehems-utbildningen ”Ett hem att växa i” och erbjuder också det utbildningspaketet till kommuner och organisationer och deras familjehem.

Kontaktperson rörande våra utbildningar