Åsarnas HVB

(Innehåll hämtat ur Åsarnas egna material)

Ett behandlingshem med välutbildad och erfaren personal
som erbjuder individuell behandling för barn och ungdomar som utsatts för kraftig omsorgssvikt, övergreppsproblematik och med andra psykosociala svårigheter. Vi prioriterar ett intimt samarbete med våra uppdragsgivare – familj och det professionella nätverket.
Vi tar emot både pojkar och flickor.

Våra ledord – Behov, Resurs och Rättighet:

  • Behov – vi klarlägger och kartlägger vilka behov barnen har.
  • Resurs – vi har ett salutogent perspektiv med inriktning på friskfaktorer och vad barnen besitter för förmågor och resurser.
  • Rättighet – Vi värnar om barnens rätt till omsorg, trygghet, skola och en aktiv fritid.


Inskrivning

Inskrivning (en akutplats), utredning, behandlingstid och innehåll bestäms alltid tillsammans med ansvarig uppdragsgivare, familjen och Åsarna utifrån det enskilda behovet. Inom Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg har vi möjlighet att ordna med transport vid akutplacering.
Verksamhetens innehåll: 
Åsarna har ett salutogent perspektiv med KBT-baserad behandling. Mål för verksamheten är fullföljda vårdplaner samt regelbundna 
utvärderingar. Vår filosofi bygger på en normaliseringstanke och vi samverkar med skolor och föreningar i närområdet. Vi har möjlighet att påbörja och bedriva undervisning på Åsarna.

Den röda tråden i arbetet är vårdbehovsutredningar, kartläggn- ingsmodeller och genomförandeplanering med utgångspunkt i BBiC. För funktionshindrade barn påbörjar vi så snart som möjligt arbetet kring vilka rättigheter de kommer att kunna ta del av i sin framtid (omsorg, LSS). Vi har personal med grundläggande psykoterapikom- petens och vår sjuksköterska tar hand om det medicinska. Vi erbjuder individualterapi, föräldrautbildning samt rePULSE.

Tillgänglighet och respekt
Enskilda samtal, tillgänglighet och respekt är ledord. Forskning har visat att känslan av delaktighet och relationen till vuxna har betydelse för behandlingsutfallet.
Samtal ger barnen möjlighet att planera, ta upp och lägga fram sin syn på saker och på dagens verksamhet. Barnen ges möjlighet att komma med synpunkter och få dem ’luftade’ enskilt. Barnen har en egen kontaktperson och vi arbetar med relationsuppbyggnad, tillit och social färdighetsträning.

Läge
Åsarnas finns i Rockneby (utmed E 22:an) ca 2 mil norr om Kalmar. Öresundstågen/SJ kör söderifrån ca 1 ggr per timme och från väster kan man åka med Kust till kust-banan. SAS finns på Kalmar flygplats och har förbindelser över hela Sverige.

Våra ledord

  • Behov, Resurs och Rättighet. Behov – vi klarlägger och kartlägger vilka behov barnen har.
  • Resurs – vi har ett salutogent perspektiv med inriktning på friskfaktorer och vad barnen besitter för förmågor och resurser.
  • Rättighet – Vi värnar om barnens rätt till omsorg, trygghet, skola och en aktiv fritid.

Kontakt

Åsarnas HVB AB
Åsagatan 46 380 30 ROCKNEBY

Tel. 0480-66551

Fax. 0480-66666

Tomas Theorin 0733-113 902

e-post: tomas@asarnas.se

www.asarnas.se