Det gamla hembageriet i Målerås välkomnas till Saxakullen-familjen och Saxakullens vårdskedja.

Planen för det gamla hembageriet i Målerås är att det i början på 2018 ska stå klar som ett LSS boende vid namn Gamla hembageriet boende.

Gamla Hembageriet boende är en gruppbostad med fem boendeplatser. På Gamla Hembageriet boende ska brukare från 18 års ålder kunna bo och boendet riktar sig till individer tillhörande personkrets 1 § 1 LSS. Omvårdnaden ska bidra till en stärkt självkänsla och tilltro till den egna förmågan. Boendet är grundat på respekt för den enskildes självbestämmande, inflytande och integritet. 

In och kika på hemsidan www.gamlahembagerietboende.se

Håll utkik efter nya uppdatering via vår facebooksida också

www.facebook.se/saxakullen