Utbildning

Saxakullens skräddarsydda utbildning i doku- mentation blir en del av Er kvalitetsutveckling med utgångspunkt från frågeställningar som t ex ”Hur skriver vi i journalen”, ”Vem är journalen till för”, ”Får vi skriva vad vi vill”. Den belyser samtidigt etiska frågeställningar och erbjuder information om medicinhantering, egenvård och Lex Sarah. Socialrätt, riskhantering och sekretess är annat som kan ingå.

Läs mer

Handledning

Saxakullen tillhandahåller handledning för IFO, Omsorg. Skolor och enskilda vårdgivare samt familjehem.

Mentorskap

Saxakullen ger med sin djupa och breda erfarenhet ett bra stöd som mentorer för oerfarna handläggare och är en god investering för att bibehålla personal, minska behovet av nyrekrytering, kompetensutveckla, integrera samt minska behovet av inhyrda konsulter.

Läs mer

Bemanning

Inom IFO, Omsorg och på HVB-verksamheter kan Saxakullen vara ett stöd och hjälp när det behövs chefer för kortare eller längre tid under t ex omorganisation, vakans eller vid arbetstoppar. Kontakta oss för information och/eller ge oss en uppdragsbeskrivning för fortsatt diskussion.

Läs mer